Connotte ProjectCoördinatie & Advies
 
 
Spiegelservice
U bent ondernemer, directeur, bestuurder of projectleider.
En u heeft een plan of voornemen dat uw organisatie of bedrijf en medewerkers raakt en energie en tijd vergt.
Daarom wilt u de ideeën toetsen op neveneffecten en mogelijke hindernissen in de werkprocessen.
Eigenlijk vindt u het nog iets te vroeg om dit met directie, collega's of andere betrokkenen te bespreken?
Dan biedt de Spiegelservice een uitkomst!
Spiegelservice is een nieuwe tool, die u helpt de verborgen aspecten te zien, dat wat u spiegel niet toont.
Een integrale intervisie vorm, met als uitgangspunt de theorie van de Denkprocessen ( E.M.Goldratt ).
Klik voor meer op onderstaande link:
http://spiegelservice.nl/
©  Spiegelservice is ontwikkeld door
Wijzer, Connotte en Welpart
   ©2022 Connotte ProjectCoördinatie & Advies